Lorem ipsum doloris sit ames un principy
Zobrazit od:
Zobrazit do:
Vložit animaci
Krátký popis
Dlouhý popis
Animace
Uložit a zůstat
Uložit
Lorem ipsum doloris
Lorem ipsum dolorisLorem ipsum dolorisLorem ipsum dolorisLorem ipsum dolorisLorem ipsum doloris
Už více než 20 let pro vás vyvíjíme počítačové programy, které usnadňují vaši práci při přípravě digitálních učebních materiálů a umožňují vám jejich různorodé využití ve výuce. Pomáháme vám učit.
Váš interaktivní svět
Interaktivní výuka na internetu - příprava interaktivních snímků,
jejich prezentace a sdílení
knihovna
knihovna

Srovnání programů EduBase a DoTest

 Připrava výukových objektů
 Strukturované uložiště informací + +
 Učební texty a poznámky k výuce - +
 Otevřené otázky (příklady) - +
 Testové otázky (5 typů) + +
 Interaktivní úlohy - +
 Podpora vložení libovolných souborů (video, zvuk, atd.) - +
 Plnohodnotný textový editor + +
 Hypertextové odkazy na jiné výukové objekty - +
 Knihovna obrázků s možností editace + +
 Centrální ukládání dat na server školy + +
 Sestavení digitálních učebních materiálů
 Sestavení písemek, učebnic a dalších materiálů - +
 Sestavení testů + +
 Automatické generování variací (míchání otázek a odpovědí) + +
 Nastavení přístupů k materiálům pro jednotlivé uživatele + +
 Výuka s počítačem (v poč. učebně)
 Prezentace učebních materiálů (učebnic, písemek, apod.) - +
 Zkoušení testů včetně vyhodnocení + +
 Testové úlohy formou her + +
 Podrobné výsledky zkoušení + +
 Centrální ukládání a archivace výsledků + +
 Podpora výuky na interaktivní tabuli + +
 Tisk
 Tisk učebních materiálů (učebnic, písemek, apod.) - +
 Tisk testů, zkoušecích karet a vyhodnocovacích tabulek + +
 Přímý tisk do formátu PDF a dalších + +
 Vlastní úpravy tiskových sestav + +
 E-learning
 Procházení učebních materiálů (učebnic, apod.) přes internet + +
 Zkoušení testů on-line včetně vyhodnocení + +
 Interaktivní nástroje (kreslení a popis obrazovky) + +
 Podporované prohlížeče + +
 Další funkce
 Import seznamů studentů (různé formáty vč. Bakalářů) + +
 Přihlašování pomocí loginu a hesla + +
 Změna vzhledu aplikace pomocí skinů + +
 Rychlé spuštění z USB disku bez instalace + +
Více infomací:
Více infomací: